תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 2015 כנס רפואה בעת העתיקה
    
"אני נשבע בשם אפולו המרפא, בשם אסקלפיוס, היגיאה ופנקיאה, וכל האלים והאלות עדי, כי אקיים את השבועה ואת האמנה דלהלן כמיטב שיפוטי"
(מתוך שבועת היפוקרטס)
 
 
הרפואה בעת העתיקה
כנס תגליות במוזיאון תל-אביב לאמנות ב-23 בינואר 2015

 
תכנית הכנס
 
09:00 – 09:30 התכנסות
09:30 – 09:50 ברכות

09:50 – 10:20 תרופה מקיפה -  רפואות ממצרים העתיקה
המרצה: הגב' אורי מאירי – מוזיאון ארצות המקרא
הרופאים המצרים ביססו את תורתם לא רק על ידע אנטומי ופרמקולוגי נרחב אלא גם על פרקטיקה מאגית ואמונה דתית. מגילות פפירוס המשמרות חלק מן הידע של אותם רופאים כמו גם ייצוגים אמנותיים והסודות הצפונים בגופות המשומרות, חושפים בפנינו את מצב בריאותם של המצרים הקדמונים. הם מגלים לנו ממה הורכב התפריט שלהם, מאיזה מחלות סבלו ואילו שיטות טיפול הם פיתחו על מנת להתמודד עם שלל המגיפות, המדווים וסכנות היומיום שזימנו החיים בארץ הנילוס.
 
10:20 – 10:50 המהפכה בענף הרפואה בארץ ישראל בתקופה הרומית לאור ספרות חז"ל
המרצה: פרופ' זהר עמר – אוניברסיטת בר-אילן

עם התפתחותה של המערכת הרפואית בארץ ישראל בתקופה ההלניסטית-רומית נבנו למען בריאות הציבור מתקני סניטציה ובריאות. חז"ל אימצו את הסטנדרטים שהיו מקובלים בעולם הרומי לקיומה של עיר מתוקנת ופסקו שכל עיר שאין בה בית מרחץ, בית כיסא, רופא ואומן (מקיז דם) – אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה.
 הפיתוח במערך שירותי הבריאות והמודעות הגבוהה להיגיינה האישית והציבורית הביאו לתמורות בהשקפה היהודית ביחס לרופאים ולרפואה, לתחיקה דתית בכל הקשור למצות שמירת בריאות הגוף ולהתפתחותם של דינים חדשים, כמו הלכות בית הכיסא. תהליכים אלה עלו בד בבד עם רעיון ה'טהרה' הישראלי והיוו קטליזטור ואמצעי נגיש ליישום האפשרויות של דיני טהרה ביתר הרחבה ובהקפדה יתירה בבחינת 'נקיות מביאה לידי טהרה'.  דבר זה בא לידי ביטוי מעשי בין היתר בהופעת מתקני ה'מקוואות'. בהרצאה נדגים את התמורות ביחס לפיתוח הרפואה בתקופה זו כפי שהם משתקפים במקורות חז"ל.

10:50 – 11:30 הפסקה


11:30 – 12:00 העיקר הבריאות" - מבט ממצדה על עולם הרפואה הקדום
המרצה: ד"ר גיא שטיבל – אוניברסיטת תל-אביב
החפירות במצדה העלו במהלך השנים ממצאים רבים המלמדים על החשיבות שתפס עולם הרפואה על כל גווניו בחיי תושבי יהודה, הן בתקופתו של המלך הורדוס והן במהלך המרד הגדול. לא רק שמצויים כיום בידנו כלֵי רפואה, מסמכים קדומים הנקשרים ישירות בתהליך הרפואי, אלא גם ממצא נדיר בדמות תרופה שהשתמרה מימי קדם. חומרים אלא, בהם הממצא העשיר ממצדה, ישפכו אור על מקומה של הרפואה, האזרחית והצבאית, בימי קדם בארץ ובעולם הרומי.
 

12:00 – 12:30 הרפואה הפרקטית במזרח אגן הים התיכון בימי הביניים, כפי שמשתקף מכתבי הגניזה הקהירית.
המרצה: פרופ' אפרים לב, אוניברסיטת חיפה
בחלקה הראשון של ההרצאה יוצג סיפורה של הגניזה הקהירית בהקשרים ההיסטוריים הגיאוגרפיים והמדיניים. יוצג סיפור גילוייה, חשיבותה ומחקרה במאה השנים האחרונות. בהמשך יתמקד פרופ' לב בחקר ההיבטים השונים של הרפואה הערבית בימי הביניים על פי מסמכי הגניזה שהתגלו במהלך המחקר, ובמיוחד במרשמים רפואיים, רשימות חומרי מרפא, מכתבים, מחברות רפואיות וחלקי ספרים רפואיים. מסמכים אלה שופכים אור על האוכלוסייה באזור אגן הים התיכון בכלל ובמצרים בפרט בעיקר בין המאה ה-11 למאה ה-13 בתחומי הרפואה והרוקחות המעשית, ומאפשרים השוואה לידע התיאורטי שנוצר על ידי הרופאים בתקופה זו. בהרצאה יוצג מחקר עכשווי העוסק בשחזור ביוגרפיות של רופאים ומטפלים יהודים שפעלו בארצות האיסלם במטרה להרחיב את הידע על המערכת הרפואית והחברתית-כלכלית בתקופת הגניזה.  בנוסף יוצג פרויקט מחקר עתידי של שיחזור הספרייה הרפואית של המטפלים היהודים במזרח אגן הים התיכון.
 
12:30 – 13:00 רפואה וצלבנים – הביטוי הארכיאולוגי והתיעוד ההיסטורי בממלכת ירושלים הצלבנית בימי הביניים     
המרצה: ד"ר שלמה לוטן
במהלך התקופה הצלבנית בימי הביניים, נחשפו הצלבנים בני אירופה לתרבות רפואית שונה מזו המוכרת להם ולדרכי טיפול אחרים בחולים הנזקקים לסעד רפואי. הצלבנים למדו מניסיונם של אנשי המזרח ומרופאיהם ואימצו את תורתם המפותחת. בכרוניקות הכתובות ובשלל האתרים הארכיאולוגים מאותה תקופה ניתן ביטוי לדרכי הרפואה ולדרך הטיפול בחולים. יותר מכל פעלו המסדרים הצבאיים המובילים לטפל בתושבי הממלכה ובצליינים, ותרמו רבות להפצת תורת הרופאה באותה בעת בתחום הממלכה, באגן הים התיכון ובאירופה.
הרצאה זו תעסוק בכל אותם הנושאים הקשורים ברפואתם של הצלבנים לגווניה השונים ותעלה על נס את ייחודה. 
 
  חזרה לעמוד הקודם >>>
   
מכון ישראלי לארכיאולוגיה (ע"ר) רחוב אופנהיימר 5, רחובות 7670105
טל: 08-6611330 פקס: 08-9101704
שעות מענה טלפוני: ימים א-ה, 09:00-16:00
צור קשר במייל
לייבסיטי - בניית אתרים