תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - חידת עיר המכבים 6.1.12