תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - סיור באגן הקדוש