תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - תל מגידו 26.7.14
 
ד"ר ערן אריה מרצה בתל מגידו
בשער העיר מגידו
בירידה לעין יזרעאל