תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - "אבני הדרך בתולדות האדריכלות"