תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - חניון גבעתי והעופל