תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - עכו והדרוישים