תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - מצגת אל עבר הירדן נובמבר 2010