תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - חרבת מדרס בהדרכת ד"ר נחום שגיב- מרץ 2011