תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - חולים על ירושלים- מאי 2011