תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - ציפורי - יוני 2011