תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - מפגש ראשון - סיור מרתק אל הקהילות הערביות-נוצריות בשפרעם ואעבלין 27.5.17 יום שבת יומי!!
 *
 *
 *