תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - היין והשיכר בעולם הקדום כנס תגליות השנתי 2017
 *
 *
 *