תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - קנאים ומורדים במערות מסתור ובמקלטי מצוקים בגליל בהדרכת ד"ר ינון שבטיאל, חוקר מקלטי מסתור 24.3.17 יום שישי
 *
 *
 *