תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - בעקבות הגילויים החדשים בסוסיתא ושחזור בית הכנסת בדיר עזיז בהדרכת ד"ר מיכאל אייזנברג, מנהל החפירה בסוסיתא 31.3.17 יום שישי
 *
 *
 *