תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - "משפחה חופרת" - הורים, ילדים ונכדים הפעילות בהדרכת ארכיאולוג 8.10.17 13.00-9.00
 *
 *
 *
 *