תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - המשך לסדרת סיורי נצרות מנקודת מבט מקומית ומקורית הסיור השני "בעקבות האירועים הדרמטיים בשלושת הימים ששינו את העולם"
 *
 *
 *