תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 2.6.17 ירושלים עם עודד עמיתי
 *
 *
 *