תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - סיור ברכב שטח צמוד בין מנזרי מדבר יהודה בהדרכת משה מעוז, מומחה לנצרות ונזירות מדברית בארץ ישראל 3.6.17 יום שבת
 *
 *
 *