תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - סיור מיוחד אל עולם הקברים הירושלמי לאורך 1500 שנה, מימי בית ראשון ועד התקופה הביזנטית בהדרכת הארכיאולוג יהושע לביא 28.7.17 יום שישי
 *
 *
 *
 *