תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - סיור למוזיאון המזגגה בדור ומוזיאון הכט בחיפה בהדרכת ברכה זילברשטיין ממוזיאון המזגגה ושי פררו ממוזיאון הכט יום שישי 11.8.17
 *
 *
 *
 *