תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - סידרת סיורי תוהו ובוהו 2017-2018 סיור שני
 *
 *
 *
 *