תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - חפירה פעילה בבית שערים + סיור בהדרכת הארכיאולוגית רונה אביסף 7.9 יום חמישי
 *
 *
 *
 *