תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 28.9.17 יום חמישי - אתרים פרהיסטוריים לאורך בקע הירדן הצפוני
 *
 *
 *
 *