תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - מפגש פתיחת העונה 19.10.17
 *
 *
 *
 *