תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 27.10.17 והארץ היתה תוהו ובוהו סיור שני
 *
 *
 *
 *