תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 26.10.17 חפירות העופל במרכז דווידזון בהדרכת ד"ר עוזי דהרי,
 *
 *
 *
 *