תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 1.12.17 תוהו ובוהו 3 - תולדות ממלכת יהודה