תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - צרפת הרומית 30.10 - 06.11.18