תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 3.11.17 ממצאים בחפירות ארכיאולוגיות בדרום הר חברון - ערד, ענים, וסוסיא
 *
 *
 *
 *