תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 10.11.17 נפוליאון סיור ראשון - כיבוש יפו, עיר נמל מבוצרת
 *
 *
 *
 *