תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 17.11.17 נפוליאון סיור שני - מסע נפוליאון צפונה אל חיפה ולעכו
 *
 *
 *
 *