תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 18.11.17 נצרות סיור 5 "חלונות לגן עדן": איקונות ושרידים קדושים בירושלים
 *
 *
 *
 *