תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - לליפתא וירושלים העתיקה - 13.09.18
 *
 *
 *
 *