תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - מנהרות הכותל - 23.08.19
 *
 *
 *
 *