תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - הערבה בתקופת המוסלמית 09.02.18
 *
 *
 *
 *