תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - רמלה שמעון גת - 03.05.18
 *
 *
 *
 *