תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - מסע בשומרון - 24.05.18
 *
 *
 *
 *