תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - מסע בעקבות צליינים נוצריים - 26.05.18
 *
 *
 *
 *