תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 02.08.18 - חניון גבעתי והעופל
 *
 *
 *
 *