תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - מוזיאון ישראל 13.07.18
 *
 *
 *
 *