תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - סיור 2 איסלאם - 26.07.18
 *
 *
 *
 *