תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - ארכיאולוגיה בירשולים 03.08.18
 *
 *
 *