תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - שביל ישראל תשע"ט
 *
 *
 *

 *