תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - סיור הכירות שביל ישראל
 *
 *
 *
 *