תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - חפירות נווה עין גדי 19.10.18
 *
 *
 *
 *