תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 02.11.18 - אדריכלות בעכו העתיקה
 *
 *
 *
 *