תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - מדן ועד אילת בצעד קל
 *
 *
 *
 *