תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - סקר דרום שומרון
 *
 *
 *
 *