תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - כנס השנתי 2019 - "זית וייצור השמן בעת העתיקה"
 *
 *
 *
 *